Różnicowanie kliniczne

Skręcenie

W postaci kościogubnej

Trofozoit dwubocznie symetryczny

Polecamy:

Polecamy:

Archiwa