Układ oddechowy, a zwłaszcza górne drogi oddechowe są:

Trofozoit dwubocznie symetryczny

Zaczerwienienie skóry

Sicard i Putti

Polecamy:

Polecamy:

Archiwa