Wystąpienie zmian zniekształcających

Skoliozy idiopatyczne

Złamania przezkłykciowe

Spadek temperatury

Polecamy:

Polecamy:

Archiwa