• Patologia chodu

  Patologia chodu

  • 0 Comment
  • 18 Views
  • 0 Like

  Patologia chodu Patologia chodu. W rozpoznawaniu nieprawidłowości chodu analizuje się poszczególne składowe chodu u badanego i porównuje się z normami chodu fizjologicznego: 1) porównuje się czas trwania poszczególnych faz chodu (wydłużony, skrócony albo nieobecny), 2) czas trwania całych kroków, 3) ich symetrię, 4) ustawienie stóp i wyższych odcinków, 5) zachowanie się kończyn dolnych, 6) zachowanie […]

  Read more
 • Pielęgnacja i żywienie noworodka

  Pielęgnacja i żywienie noworodka

  • 0 Comment
  • 70 Views
  • 0 Like

  Pielęgnacja i żywienie noworodka Zaraz po urodzeniu dziecka należy oczyścić jego drogi oddechowe ze śluzu i wód płodowych. W razie potrzeby – przy dużym zaślu- zowaniu i bezdechu – wykonuje się to za pomocą balonika gumowego, cewnika i strzykawki lub za pomocą ssaka. Osoba przyjmująca poród dokonuje w warunkach aseptycznych odpępnienia, zakładając na ucięty kikut […]

  Read more
 • Pierwsza faza choroby w zwalczaniu infekcji

  Pierwsza faza choroby w zwalczaniu infekcji

  • 0 Comment
  • 37 Views
  • 0 Like

  Pierwsza faza choroby w zwalczaniu infekcji Wykrywanie. W pierwszej fazie choroby poszukuje się świdrowca gambijskie- go głównie we krwi (ryc. 3.21), zwłaszcza podczas podwyższania się temperatury chorego. W preparatach bezpośrednich, sporządzonych w postaci kropli, można między krwinkami znaleźć pierwotniaki poruszające się ruchem świdrującym. W rozmazach krwi utrwalonych alkoholem metylowym lub w grubej kropli, barwionych barwnikiem […]

  Read more
 • Płonica

  Płonica

  • 0 Comment
  • 13 Views
  • 0 Like

  Płonica Zachorowanie na płonicę nie pociąga obecnie tak dużego niebez-pieczeństwa, jak to było jeszcze przed 40 laty. Stosowanie antybiotyków (głównie penicylin) jaiko. środka leczniczego znacznie zła-godziło przebieg płonicy i zapobiegło powikłaniom. Płonica jest wywołana przez bakterie – paciorkowce. Nazwa tych bakterii pochodzi stąd, że układają się one w łańcuszki, jak paciorki. Źródłem zakażenia jest człowiek […]

  Read more
 • Po 2-3 tygodniach w miejscach odczuwalnych

  Po 2-3 tygodniach w miejscach odczuwalnych

  • 0 Comment
  • 15 Views
  • 0 Like

  Po 2-3 tygodniach w miejscach odczuwalnych Po 2-3 tygodniach w miejscach odczuwalnych dolegliwości można zauważyć narastający obrzęk, większy po wysiłkach, a na radiogramie wrzecionowate zgru- hienie kości. W miejscu przerwania ciągłości struktur kostnych początkowo bywa widoczna nieregularna cienka linia odwapnienia, później końce odłamów stają się sklerotyczne, a strefa przejaśnienia i sklerotyzacji stopniowo powiększa się. W […]

  Read more