Przeciwciała

Przeciwciała
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przeciwciała

Przeciwciała wytwarzają się w wyniku wnikania drobnoustrojów do makroorganizmu. Są one swoiste, to znaczy skierowane tylko przeciwko danym drobnoustrojom, np. przeciwciała przeciwodro- we niszczą tylko wirusy odry.

Zdolność wytwarzania określonych przeciwciał oraz utrzymywania się ich na pewnym poziomie w organizmie zapewnia mu tzw„ odporność swoistą. Termin ten w praktyce rozszerzamy,

i na mechanizmy odporności tkankowej. Odporność jest to więc stan niewrażliwości na drobnoustroje (zakażenia). O stopniu odporności decyduje stężenie przeciwciał i zdolność do ich wytwarzania w wyniku nabytych doświadczeń immunologicznych.

About the author