• Szczepienia dobrowolne

  Szczepienia dobrowolne

  • 0 Comment
  • 13 Views
  • 0 Like

  Szczepienia dobrowolne W Polsce do roku 1979 włącznie były one obowiązkowe, obecnie są dobrowolne. Szczepienia dokonywane są zazwyczaj albo metodą skaryfikowania, albo metodą licznych ucisków. Pierwsza metoda polega na tym, że po obmyciu skóry na ramieniu czystą watą i mydłem, a następnie przetarciu 70% alkoholem, za pomocą wyjałowionego ostudzonego skaryfikatora, którego ostrze zanurzone zostało w […]

  Read more
 • Technika chirurgiczna

  Technika chirurgiczna

  • 0 Comment
  • 5 Views
  • 0 Like

  Technika chirurgiczna Technika chirurgiczna. Postępowanie chirurgiczne w uszkodzeniach narządów miąższowych od lat ma swoje stałe miejsce w publikacjach z dziedziny traumatologii, postępy w zakresie materiałów używanych do szycia (szwy atraumatyczne), możliwości stosowania włókien syntetycznych (dakron, teflon), kleje tkankowe, materiały hemo- statyczne (spongostan oxycel), oraz wprowadzenie nowych technicznie metod chirurgicznego onracowann uszkodzonego narządu spowodowały, że obecnie […]

  Read more
 • TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU

  TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU

  • 0 Comment
  • 17 Views
  • 0 Like

  TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU Mianem urazu (trauma) określa się zadziałanie na organizm zewnętrznego czynnika wywołującego anatomiczne i czynnościowe zmiany miejscowe lub miejscowe i ogólne. Uraz może być ostry lub przewlekły (sumowanie milcrourazów). Czynnik zewnętrzny powodujący uraz może mieć charakter mechaniczny, fizyczny lub chemiczny. Urazy wywołane czynnikami mechanicznymi powstają na skutek mechanicznego zadziałania przedmiotów na ciało człowieka, […]

  Read more
 • Trofozoit dwubocznie symetryczny

  Trofozoit dwubocznie symetryczny

  • 0 Comment
  • 5 Views
  • 0 Like

  Trofozoit dwubocznie symetryczny Budowa i rozwój. Trofozoit dwubocznie symetryczny, groszkowaty, zaokrąglony na biegunie przednim i zaostrzony w części tylnej wypukły po stronie grzbietowej, a spłaszczony brzusznie długość 9-12 pm, szerokość 5-15 pm, grubość 2- -4 pm. Poniżej bieguna przedniego widoczne są 2 owalne jądra z chromatyną w środku, wokół kariosomu. Ułożone szeregowo między jądrami kariomastigonty, […]

  Read more
 • Trójfazowy przebieg choroby pękniętej śledziony

  Trójfazowy przebieg choroby pękniętej śledziony

  • 0 Comment
  • 4 Views
  • 0 Like

  Trójfazowy przebieg choroby pękniętej śledziony Podsumowanie. Obrażenia wielomiejscowe i wielonarządowe z pęknięciem śledziony dotyczyły w naszym materiale najczęściej chłopców w wieku od 5 do 12 lat, którzy przeważnie pochodzili ze wsi. Z obrażeniem śledziony najczęściej współistniało uszkodzenie narządu ruchu, rzadziej nerki, wątroby i płuc. Obraz kliniczny pacjenta, postępowanie diagnostyczne oraz leczenie zależały od rodzaju obrażenia […]

  Read more